CẦN MUA

CẦN BÁN

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

RAU CỦ – TRÁI CÂY

-15%
170.000VNĐ
-17%
50.000VNĐ
18.000VNĐ
-25%
15.000VNĐ
-8%
-13%
35.000VNĐ
-33%
10.000VNĐ
Liên hệ
Liên hệ

CÁC LOẠI THỊT

115.000VNĐ
850.000VNĐ
150.000VNĐ
-10%
99.000VNĐ
70.000VNĐ
190.000VNĐ
135.000VNĐ
200.000VNĐ
-13%
130.000VNĐ


THỦY HẢI SẢN


GẠO – HẠT NGŨ CỐC

6.000VNĐ
50.000VNĐ
40.000VNĐ
Liên hệ
12.000VNĐ
-17%
100.000VNĐ
75.000VNĐ


THỰC PHẨM CHẾ BIẾN


DƯỢC LIỆU

1.000.000VNĐ
-20%
40.000VNĐ


THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

-10%
720.000VNĐ
-10%
450.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ


VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

-10%
720.000VNĐ
-14%
30.000VNĐ

Thông tin thống kê

Số lượng Truy cập
trong 07 ngày

[wpstatistics stat=visitors time=year]

Số lượng Truy cập
trong 07 ngày

[wpstatistics stat=visitors time=week]

Số lượng User
đăng ký trong 07 ngày

[wpstatistics stat=usercount time=week]