CẦN MUA

CẦN BÁN

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

-25%
150.000VNĐ
-2%
147.000VNĐ
Liên hệ
-33%
10.000VNĐ
Liên hệ
-20%
20.000VNĐ
-20%
20.000VNĐ

RAU CỦ – TRÁI CÂY

120.000VNĐ
30.000VNĐ
75.000VNĐ
25.000VNĐ
50.000VNĐ
19.000VNĐ
-85%
30.000VNĐ
-10%
45.000VNĐ

CÁC LOẠI THỊT

180.000VNĐ
-8%
120.000VNĐ
57.000VNĐ
55.000VNĐ
1.400.000VNĐ
-11%
250.000VNĐ
270.000VNĐ
-3%
87.000VNĐ
80.000VNĐ


THỦY HẢI SẢN


GẠO – HẠT NGŨ CỐC


THỰC PHẨM CHẾ BIẾN


DƯỢC LIỆU


THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

-10%
450.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ


VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP