CẦN MUA

CẦN BÁN

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

-17%
Giá gốc là: 30.000VNĐ.Giá hiện tại là: 25.000VNĐ.
Liên hệ
Liên hệ
-20%
Giá gốc là: 250.000VNĐ.Giá hiện tại là: 200.000VNĐ.
700.000VNĐ

RAU CỦ – TRÁI CÂY

45.000VNĐ
-90%
Giá gốc là: 15.000VNĐ.Giá hiện tại là: 1.500VNĐ.
-17%
Giá gốc là: 30.000VNĐ.Giá hiện tại là: 25.000VNĐ.
-17%
Giá gốc là: 30.000VNĐ.Giá hiện tại là: 25.000VNĐ.
35.000VNĐ
-20%
Giá gốc là: 150.000VNĐ.Giá hiện tại là: 120.000VNĐ.
33.000VNĐ

CÁC LOẠI THỊT

1.400.000VNĐ
-3%
Giá gốc là: 90.000VNĐ.Giá hiện tại là: 87.000VNĐ.
57.000VNĐ
2.000VNĐ
200.000VNĐ
3.300VNĐ


THỦY HẢI SẢN

98.000VNĐ
230.000VNĐ
45.000VNĐ
220.000VNĐ
470.000VNĐ
3.000VNĐ
45.000VNĐ
62.000VNĐ


GẠO – HẠT NGŨ CỐC

-12%
Giá gốc là: 85.000VNĐ.Giá hiện tại là: 75.000VNĐ.
6.400VNĐ
30.000VNĐ
25.000VNĐ
18.000VNĐ
16.000VNĐ


THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

-10%
Giá gốc là: 100.000VNĐ.Giá hiện tại là: 90.000VNĐ.


DƯỢC LIỆU

125.000VNĐ
-20%
Giá gốc là: 50.000VNĐ.Giá hiện tại là: 40.000VNĐ.
1.000.000VNĐ
50.000VNĐ


THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

-10%
Giá gốc là: 800.000VNĐ.Giá hiện tại là: 720.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 500.000VNĐ.Giá hiện tại là: 450.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 200.000VNĐ.Giá hiện tại là: 180.000VNĐ.


VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

-14%
Giá gốc là: 35.000VNĐ.Giá hiện tại là: 30.000VNĐ.
-10%
Giá gốc là: 5.000VNĐ.Giá hiện tại là: 4.500VNĐ.