CẦN MUA

CẦN BÁN

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

RAU CỦ – TRÁI CÂY

50.000VNĐ
18.000VNĐ
30.000VNĐ
-20%
20.000VNĐ
-33%
10.000VNĐ
-8%
9.000VNĐ
19.000VNĐ
19.000VNĐ
42.000VNĐ

CÁC LOẠI THỊT

-20%
80.000VNĐ
57.000VNĐ
2.500VNĐ
350.000VNĐ
-13%
130.000VNĐ
-11%
250.000VNĐ


THỦY HẢI SẢN

50.000VNĐ
120.000VNĐ
45.000VNĐ
45.000VNĐ
46.000VNĐ
70.000VNĐ
45.000VNĐ


GẠO – HẠT NGŨ CỐC


THỰC PHẨM CHẾ BIẾN


DƯỢC LIỆU

-25%
150.000VNĐ
-12%
220.000VNĐ
100.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ


THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

-10%
450.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ
-10%
180.000VNĐ


VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP