Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện Chương trình kết nối cung – cầu, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa do các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các đại phương thực hiện giãn cách xã hội (gọi là Chương trình 503)

(Ban hành theo Quyết định số 336/QĐ-LMHTXVN ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam)

 

I. BAN CHỈ ĐẠO

STT HỌ TÊN CHỨC DANH PHỤ TRÁCH
1 Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo Phụ trách và Điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo
2 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tổ trưởng Tổ công tác, phụ trách triển khai Chương trình tại các tỉnh miền Nam.
3 Đồng chí Lê Văn Nghị Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Thành viên Phụ trách triển khai Chương trình tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
4 Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam – Thành viên Phụ trách triển khai Chương trình tại các tỉnh miền Bắc.
5 Đồng chí Phạm Ngọc Toại Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – Thành Viên Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Chương trình 503 hàng tháng hoặc đột xuất tại các tỉnh miền Bắc và cả nước.
6 Đồng chí Hồ Dậy Phó Trưởng phụ trách cơ quan thường trực Liên minh HTX Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây nguyên – Thành viên Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Chương trình 503 hàng tháng hoặc đột xuất tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
7 Đồng chí Huỳnh Lam Phương Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tại phía Nam – Thành viên Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Chương trình 503 hàng tháng hoặc đột xuất tại các tỉnh miền Nam.
8 Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Đông Bắc chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
9 Đồng chí Đỗ Nhân Đạo Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Tây Bắc chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
10 Đồng chí Phan Thị Định Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Trung du Bắc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
11 Đồng chí Lê Thị Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Đồng bằng Sông Hồng chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
12 Đồng chí Trần Lưu Quốc Doãn Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
13 Đồng chí Lê Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Duyên hải Miền Trung chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
14 Đồng chí Bùi Quang Tùng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Tây Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
15 Đồng chí Đỗ Phước Dũng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Đông Nam Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
16 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Tây Bắc sông Hậu chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.
17 Đồng chí Trần Văn Cứng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang – Thành viên Phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tại các tỉnh cụm Tây Nam sông Hậu chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo kết quả triển khai Chương trình 503 trên địa bàn phụ trách.

II. TỔ CÔNG TÁC

STT HỌ TÊN PHỤ TRÁCH
1 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tổ trưởng
2 Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên
3 Đồng chí Vũ Quang Phong, Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư. Thành viên
4 Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư. Thành viên
5 Đồng chí Trần Tuấn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền Liên minh HTX Việt Nam. Thành viên
6 Đồng chí Lê Tuấn An, Tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường. Thành viên