1. THÔNG TIN HỖ TRỢ KỸ THUẬT:

STT HỌ TÊN PHỤ TRÁCH
1 Đồng chí Trịnh Anh Tuấn Tổng thể |  Điện thoại: 091.9200.290
2 Đồng chí Phạm Trung Bắc Hình ảnh | Điện thoại: 08.678.13.179
3 Đồng chí Ngô Trung Nghĩa Tài khoản  |  Điện thoại: 094.843.8496

2. THÔNG TIN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN:

STT HỌ TÊN PHỤ TRÁCH ĐIỆN THOẠI
1 Đồng chí Vũ Quang Phong Xúc tiến thương mại và Kết nối Cung cầu 0912.540.725
2 Đồng chí Đặng Văn Hà Xúc tiến thương mại và Kết nối Cung cầu – Miền Bắc 0906.264.029
3 Đồng chí Giáp Thị Lan Xúc tiến thương mại và Kết nối Cung cầu – Miền Trung 0986.856.424
4 Đồng chí Nguyễn Minh Trang Xúc tiến thương mại và Kết nối Cung cầu – Miền Nam 0985.968.758
5 Đồng chí Phạm Văn Giáp Vay vốn tín dụng Quỹ HTPT HTX  091.655.8599
6 Đồng chí Vũ Thị Khắc Quy trình SX và Tiêu chuẩn Sản phẩm 036.385.4402
7 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ 091.4953335
8 Đồng chí Trịnh Anh Tuấn Truy xuất Nguồn gốc sản phẩm 091.9200.290
9 Đồng chí Phạm Trung Bắc Thương hiệu và Tem nhãn Sản phẩm 08.678.13.179