Bề bề bóc vỏ cấp đông

290.000VNĐ

Nõn bề bề cấp đông 70-80 con/kg

Bề bề bóc vỏ cấp đông

290.000VNĐ