Bí đao sấy khô

30.000VNĐ

Sản lượng: 1 tấn

Diện tích: 1 ha

Quy cách đóng gói: Bao bì sử dụng một lần

Bí đao sấy khô

30.000VNĐ