Cần mua Bưởi

Liên hệ

Yêu cầu:

Bưởi da xanh, không ngâm tẩm hóa chất bảo quản, trái đẹp, không bầm dập

Trọng lượng từ 1.5kg/trái trở lên

Số lượng: 1 tấn/tuần

Liên hệ: Liên hiệp HTX  SXTT, NSAT Ninh Bình

ĐT: 0915599653