Cá hố đao cắt khúc

140.000VNĐ

Cá hố đao cắt khúc, đóng gói 500gr/khay

Cá hố đao cắt khúc

140.000VNĐ