Cà Phê Đak Yang chế biến Honey (lựa hạt đỏ)

150.000VNĐ

HTX NN Và DV Nam Yang – Thôn 5,Nam Yang,Dak Đoa , Gia Lai – 0369181414

Cà Phê Đak Yang chế biến Honey (lựa hạt đỏ)

150.000VNĐ