Cá thu chấm, cá thu phấn nguyên con

170.000VNĐ

Cá thu chấm, cá thu phấn nguyên con tươi ngon cấp đông

Cá thu chấm, cá thu phấn nguyên con

170.000VNĐ