Cafe hữu cơ Khe Sanh

150.000VNĐ

HTX Nông sản Khe Sanh – Thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị – 0905,880,757

Cafe hữu cơ Khe Sanh

150.000VNĐ