CAM QUÈN THỜ

Liên hệ

Mô tả

Quả cam
Thành phần

Cam
Công dụng

Làm nước giải khát và làm các món ăn
Hướng dẫn sử dụng

Vắt lấy nước uống, vỏ cam có thể làm mứt và ô mai