Chả Cá Hồi pha Sụn Cá Tầm Sa Pa

350.000VNĐ

Chả Cá Hồi pha Sụn Cá Tầm Sa Pa

350.000VNĐ