Chanh dây

Liên hệ

Chanh dây có chứng nhận globalGAP, có mã số vùng trồng và ưu tiên hàng đã từng xuất đi thị trường châu Âu. MOQ:500 kg.
Nơi nhận hàng: Sân bay TSN, nhận hàng cuối tháng 11