Dưa lưới mật

Liên hệ

Dưa lưới mật. Trọng lượng quả từ 1,7-2,3kg, độ ngọt từ 14-16 brix, Sản lượng dự kiến 3-4 tấn/tháng, hàng đi Mỹ, yêu cầu globalGap hoặc cao hơn càng tốt