Gà đồi muối hong khói vùng cao Hà Giang

300.000VNĐ

Gà đồi muối hong khói vùng cao Hà Giang

300.000VNĐ