Gạo lức My Hậu

Liên hệ

Gạo lức thực dưỡng

Đơn vị sản xuất: Hợp tác xã Dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu

Địa chỉ: ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0917.438.700 hoặc 0916.945.770 (A. Vũ)

Đơn vị liên kết, trưng bày, phân phối sản phẩm: Hợp tác xã Thuận Tiến

Địa chỉ: 133B Trần Hưng Đạo, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.834.757