Gạo ST 25 – Gạo sạch Hải Lăng (Anh Phước 0916128444)

130.000VNĐ

sản phẩm gạo Hải Lăng được sản xuất theo hương hũu cơ, là sản phẩm sạch được bà con tin dùng

Gạo Hải Lăng
Gạo ST 25 – Gạo sạch Hải Lăng (Anh Phước 0916128444)

130.000VNĐ