Gạo ST 25 – Gạo sạch Triệu Phong (HTX Canh tác tự nhiên Triệu Phong – Quảng Trị – 0853353627)

125.000VNĐ

Gạo sạch Triệu Phong” là sản phẩm của phương thức sản xuất, canh tác lúa trên đồng ruộng không sử dụng bất kỳ loại thuốc hay phân bón hóa học nào. Với phương thức canh tác này, đồng ruộng của người dân không những phục hồi được hệ sinh thái mà còn đảm bảo được sức khỏe cho người sản xuất lẫn người tiêu thụ

Gạo ST 25 – Gạo sạch Triệu Phong (HTX Canh tác tự nhiên Triệu Phong – Quảng Trị – 0853353627)

125.000VNĐ