Hồng xiêm

Liên hệ

Hồng xiêm(sapoche) có chứng nhận globalGAP, có mã số vùng trồng ưu tiên hàng đã từng xuất đi thị trường châu Âu. MOQ:500 kg.
Nơi nhận hàng: Sân bay TSN, nhận hàng cuối tháng 11