Khô cá Sặc Rằn một nắng Kỳ Như (Loại 2 – 10 con/kg)

135.000VNĐ

Khô cá Sặc Rằn một nắng Kỳ Như (Loại 2 – 10 con/kg)

135.000VNĐ