Khô cá Sặc Rằn một nắng Kỳ Như (Loại 3 – 13 con/kg)

130.000VNĐ

Khô cá Sặc Rằn một nắng Kỳ Như (Loại 3 – 13 con/kg)

130.000VNĐ