LẠP SƯỜN GÁC BẾP BẮC KẠN

10.000VNĐ

LẠP SƯỜN GÁC BẾP BẮC KẠN
Sản xuất tại htx nông nghiệp sạch Hồn Núi Bắc Kạn, được làm từ thịt lợn tươi ngon

LẠP SƯỜN GÁC BẾP BẮC KẠN

10.000VNĐ