Lạp xường

360.000VNĐ

Phơi bằng than và nắng nhẹ trong vòng 5 ngày là khô và hút chân kg cất tủ đá

Lạp xường

360.000VNĐ