Miến Nghệ Đông Triều dạng gói (200g) (Sao chép)

35.000VNĐ

sản phẩm miến nghệ của HTX Đông Triều, được sản xuất theo hương hữu cơ, đạt chứng nhận OCOP 4 sao

Miến Nghệ Đông Triều dạng gói (200g) (Sao chép)

35.000VNĐ