Miến rau củ Đông Triệu (dạng hộp) (Sao chép)

80.000VNĐ

sản phẩm miến Đông Triều được sản xuất từ các loại rau củ, được sản xuất theo hương hũu cơ (Anh Việt: 0905583187)

Miến hộp Đông Triều
Miến rau củ Đông Triệu (dạng hộp) (Sao chép)

80.000VNĐ