Mua cây giống nông nghiệp

Liên hệ

Thu mua giống cây nông nghiệp, phục vụ sản xuất. Các loại cây ăn trái và một số loại cây thân gỗ để phụ vụ sản xuất.
Số lượng 500.000 cây.