Mua con giống gia cầm

Liên hệ

Cần mua con giống gia cầm, phục vụ cho nông nghiệp sản xuất. công suất thu mua 2.000.000 con giống. Con giống khỏe, chất lượng tốt. Liên hệ Hotline 0963262220