Mua gạo số lượng lớn

Liên hệ

Cần mua gạo số lượng lớn, Hỗ trợ đại dịch Covid 19
+ Gạo ST25: 7 Tấn
+ Gạo ST24: 10 tấn
+ Gạo Bắc Thơm: 15 tấn
+ Gạo Tám Thơm: 15 Tấn
Gạo đạt chất lượng tốt, có xuất xứ vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tỉ lệ tấm nhỏ hơn 10%. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.