Mực tươi 3-5 con/kg

280.000VNĐ

Mực tươi cấp đông, hút chân không, đóng gói 1000gr/khay

Mực tươi 3-5 con/kg

280.000VNĐ