Nghêu thương phẩm (Trà Vinh) (Sao chép)

Liên hệ

Đạt chuẩn chứng nhận tiêu chuẩn ASC do Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASC CERTIFICATE.

Xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh; Mrs Hoàng, 0967 993313