RAU MÙNG TƠI

Liên hệ

Thành phần

Được sản xuất trong nhà lưới theo quy trình hữu cơ
Công dụng

tốt cho sức khỏe
Hướng dẫn sử dụng

nấu canh hoặc xào