Ruốc cá thảo dược vị Hạt điều

Liên hệ

Cá chép 65% – Cá trắm đen 25%
Gia vị (5%): mắm nguyên chất, muối tinh khiết, đường tinh khiết.
Thảo mộc (10%): hạt điều, hạt hồi, thảo quả, đương quy.

Sản phẩm được Trung tâm KHCN và MT bảo hộ truy xuất nguồn gốc: