Rượu ĐTHT

600.000VNĐ

Chai 650ml có hộp gỗ bên ngoài

Quả thể đông trùng hạ thảo 10g, rượu gạo etylic 29 độ vừa đủ 1 chai (dùng làm dung môi, chiết xuất và dẫn dược liệu )

Rượu ĐTHT

600.000VNĐ