Sâm Bố Chính Sấy dẻo

500.000VNĐ

Sản lượng: 3000

Diện tích: 1.2 ha

Quy cách đóng gói: Bao bì ngoài

Sâm Bố Chính Sấy dẻo

500.000VNĐ