Súp lơ nghồng

55.000VNĐ

Súp lơ nghồng được trồng theo hướng hữu cơ, giống nhập khẩu từ Nhật bản, Súp lơ nghồng có nhiều nhánh; chứa nhiều chất dinh dưỡng, dễ chế biến.

Súp lơ nghồng

55.000VNĐ