Súp lơ xanh

50.000VNĐ

Súp lơ xanh được canh tác theo hướng hữu cơ, giống Sakata của Nhật Bản,

Súp lơ xanh

50.000VNĐ