Thanh long trắng – Thanh long đỏ

Liên hệ

Thanh long trắng, thanh long đỏ có chứng nhận globalGAP (hoặc hữu cơ USDA)
có mã số vùng trồng và ưu tiên hàng đã từng xuất đi thị trường châu Âu, xuất Mỹ.
Khối lượng: 400-600g/quả hoặc 600-800g/quả. MOQ:500 kg.
Nơi nhận hàng: Sân bay TSN, nhận hàng cuối tháng 11