Thanh Long vỏ vàng Bình Thuận

23.000VNĐ

Thanh long vàng có nguồn gốc từ Châu Mỹ, sau này dần được trồng ở Đông Nam Á đặc biệt là Malaysia và sau đó là VIệt Nam đặc biệt là ở Bình Thuận

Thanh Long vỏ vàng Bình Thuận

23.000VNĐ