Thịt dê núi

350.000VNĐ

Được chăn thả trên vùi đồi núi Hàm Cần, nên cho ra loaik thịt dê tươi ngon và có mùi thơm đặt trưng.

Thịt dê núi

350.000VNĐ