Thu mua dược liệu

Liên hệ

Thu mua dược liệu sạch, chất lượng tốt. Có nguồn gốc xuất sứ vùng trồng. Có tính đa dạng hóa vùng dược liệu. Các cây có giá trị kinh tế cao
Sản lượng theo năm và ổn định giá trị kinh tế cho người nông dân