Thu mua Rau – củ – quả tươi

Liên hệ

Thu mua rau củ quả tươi, số lượng lớn.
Với số lượng thường xuyên, cung cấp hàng ngày , đảm bảo chuỗi cung ứng cho sản phẩm ra ngoài thị trường. Bảo đảm giá trị kinh tế cho người nông dân và đưa tới chất lượng nông sản tốt ra ngoài thị trường.
Số lượng 10 tấn/ngày.