Tinh Dầu Quế 50ml

220.000VNĐ

Tinh Dầu Quế (Cinnamomum) được sản xuất tại HTX Dược liệu Đông Sơn với thành phần quế 100% nguyên chất tự nhiên.

Tinh Dầu Quế 50ml

220.000VNĐ