Tôm khô Hiểu Phát

480.000VNĐ

– Thành phần: Tôm tươi và muối

– Sản phẩm Sạch, Tự Nhiên, chế biến từ tôm tươi nguyên chất

– Đơn vị tính: Kg

Sản phẩm được Trung tâm KHCN và MT bảo hộ truy xuất nguồn gốc:

Tôm khô Hiểu Phát

480.000VNĐ