Tôm sú tươi thiên nhiên (loại đặc biệt)

680.000VNĐ

Tôm sú tươi thiên nhiên (loại đặc biệt)

680.000VNĐ