TRÀ MÃNG CẦU

125.000VNĐ

Trà mãng cầu HTX Kỳ Như không chất bảo quản 100% từ thịt mãng cầu xiêm

TRÀ MÃNG CẦU

125.000VNĐ