Trà Trinh Nữ (HTX Hùng Anh – Đakrông – Quảng Trị)

70.000VNĐ

HTX Hùng Anh – huyện Đakrông – tỉnh Quảng Trị
SĐT: 0915470345
Website: http://www.hunganhcoop.com/

Trà Trinh Nữ (HTX Hùng Anh – Đakrông – Quảng Trị)

70.000VNĐ