vịt thịt

Giá gốc là: 65.000VNĐ.Giá hiện tại là: 60.000VNĐ.

vịt thịt

Giá gốc là: 65.000VNĐ.Giá hiện tại là: 60.000VNĐ.