HTX Tân Long

HTX Tân Long

  • Ấp Tân Long,xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
  • 0827115778
  • Chưa được đánh giá
300.000VNĐ
700.000VNĐ