HTX nông nghiệp công nghệ cao Tảo Việt

HTX nông nghiệp công nghệ cao Tảo Việt

  • Thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
  • 0904808188
  • Chưa được đánh giá