HTX Thủy sản chất lượng cao Lạc Dục

HTX Thủy sản chất lượng cao Lạc Dục

  • Xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam
  • 0913022640
  • Chưa được đánh giá
45.000VNĐ
45.000VNĐ